Uw bijdragen zijn altijd nodig en welkom op één van de volgende rekeningen:

Vergeet niet (voor onze boekhouding) naast de bestemming van uw gift (algemeen of anders) ook uw postcode/huisnummer te vermelden. Dat is belangrijk om uw gift in aanmerking te laten komen voor belastingaftrek.

IBAN ING:               NL60 INGB 0003 2239 96
IBAN RABO:          NL22 RABO 0333 8522 22

Alle rekeningen ten name van Stichting OostEuropa Zending Rotterdam
(uw giften zijn aftrekbaar omdat wij een ANBI organisatie zijn)


Extra nummers van Actie rekeningen: (nu speciaal ook voor zomeractie Hermen Lit 22 juli 2017 actie staart heden en loopt tot eind september 2017)
IBAN ING: NL03
INGB 0005 8568 26 t.n.v. st. OostEuropa Zending Hulpfondsen

Vermeld bij sponsoring bedrag per zwem kilometer of een totaalbedrag! De zee oversteek op de Oosterschelde is ruim 8 kilometer.

Noem ook uw postcode-huisnummer a.u.b.

Voor overige verkondigings- en hulpacties:
IBAN ING: NL04 INGB 0000 0022 76 t.n.v. st. OostEuropa Zending Christian Care East-West