DE ZOMERZON VAN 2013 – en de bron die God opende

Jaren geleden bood een enthousiasteling aan om ons te voorzien van windturbines en andere attributen om zo onze energiekosten omlaag te krijgen. Eén en ander bleek toen niet haalbaar. De energievoorziening bleef hoog genoteerd op onze gebedslijst.

Najaar 2012 kwam een ondernemer op onze weg.

Zijn zendingsvisie bleek verrassend genoeg mede gebouwd door dezelfde persoon die aan de wieg stond van onze organisatie, zendeling Karel Hoekendijk.

De investering aan zonnepanelen en voorzieningen was hoe dan ook geen haalbare kaart.

Toen vielen onze sterk verouderde verwarmingen uit. Een lelijke kostenpost kwam er aan met de winter in zicht. Maar…zijn bedrijf en zijn team stonden meteen klaar om de oude installaties niet alleen te vervangen maar ook te financieren. Meteen maar even plan gemaakt om het gehele dak van zonnepanelen te voorzien. O schrik, de dakbedekking die al enige tijd aan totale vernieuwing toe was, zou deze installatie onmogelijk kunnen dragen.

Terwijl ik in Engeland met onze zendingsbestuurders daar vergaderde werden we geïnformeerd dat zijn speciale team in 3 zaterdagen de gehele dakbedekking kon vernieuwen. Het aangaan van deze investering zou echter wel een geloofsstap van onze kant moeten zijn. Met de gulle gevers maand december 2012 voor de boeg, was er niet zo heel veel geloof voor nodig om ja te zeggen. Net voor het invallen van de vorst was de klus geklaard! Dank U Here Jezus!

Graag geven we het bedrijf van onze broeder een plekje op onze site. Als u in de gelegenheid bent over te stappen op zonne-energie, ga eens kijken bij

Zon-en-Zo

www.zon-en-zo.nlMoge het een voorbeeld zijn voor andere christenondernemers om in onze zendingsarbeid te investeren.

Toen we OEZ zendingsman van het eerste uur (Wenen 1973), Jan Brederoo, in Zwitserland, benaderden om ons te komen versterken overtuigde God hem die nacht tot een krachtig JA! Hoe? God gaf hem het visioen van een zonnebloemenveld, waarbij geknakte zonnebloemen werden opgericht!

Voelt u zich zo’n geknakte zonnebloem? Weet dat God u kan oprichten. Daarvoor  gaf Hij zijn Zoon Jezus Christus die met Zijn Bloed en Geest elk mens totaal vergeven en vernieuwen kan!


Kijk zelf hoeveel de zonnepanelen van Zon en Zo voor OostEuropa Zending produceren!

http://www.smartsolarviewer.nl/csp/zonenzo/semquery.csp?project=zz-11027&crc=zending&size=1&barcolor=orange&show=graph&cols=3