Doneren

BELANGRIJKE WIJZIGING inzake DONEREN via TELEBANKIEREN

Een aantal jaren hebben wij gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘doneerknop’ waaronder een invulformulier verscheen met een aanklik mogelijkheid voor Ideal of Visa of Mastercard. Dat hebben wij nu voor onbepaalde tijd gewijzigd.

Wij hebben vastgesteld dat het voor u en ons sneller en duidelijker werkt als u gewoon in uw eigen

1. telebankieren smartphone/tablet of

2. telebankieren via eigen pc/laptop

aan één van onze rekeningnummers het giftbedrag overmaakt van uw keuze!

Let op: uw overmaking komt het snelst bij ons als u een OEZ/CCEW rekeningnummer kiest waar u zelf ook bankiert.

Bijvoorbeeld: Als u een ING rekening hebt, maak dan over aan een van onze ING rekeningen!

Wij bankieren ook met Rabo en ABNAMRO.  Hebt u een andere bank, dan bereikt uw telebank gift ons later die dag of de dag erop.

Vergeet niet (voor onze boekhouding) naast de bestemming van uw gift (algemeen of anders) ook uw postcode/huisnummer te vermelden. Dat is belangrijk om uw gift in aanmerking te laten komen voor belastingaftrek.

Maakt u geen gebruik van telebankieren? Dan hebt u ongetwijfeld overmakingsformulieren van uw eigen bank die u kunt invullen en bij uw bank afgeven of aan uw bank toesturen!

Nog vragen?  Bel 06-53883103 of mail info@oosteuropazending.com