EASTERN EUROPEAN
OUTREACH
INTERNATIONAL


OEZ internationaal


Geregistreerde Naam per januari 2016:
OostEuropa Zending/Christian Care East WestReden om de naam Christian Care East West als handelsnaam onder OostEuropa Zending op te heffen was de ontdekking begin 2016 dat daardoor niet eerder opgemerkte administratieve verwarring was ontstaan bij de overheid. Deskundig advies gaf als enige oplossing aan de naam Christian Care East West in de hoofdnaam van OostEuropa Zending op te nemen.

Als het gaat om het duiden van onze internationale partnergroep Eastern European Outreach International, dan herplaatsen wij hier het intern altijd al gebruikte logo van een blauw volvlak met de OEZ Globus in het wit. Links ervan is dan de naamsweergave, als hiervoor genoemd.

Klik hier voor een organogram van de internationale organisatie

De bedieningen ook wel als Menorah Kandelaar aangegeven blijven onveranderd, maar de omschrijving onder punt 4 verandert van Global Mission in Zending Wereldwijd.
Het is helder dat Christian Care East West in die zin een verbetering is ten opzicht van Global Mission omdat in het laatste niet de christelijk identiteit tot uiting komt.

1. Kinder Sponsor Programma
2. Hulpverlening, Hulp Transporten, Hulp aan Kinderen en Zieken, Vluchtelingen en Gevangenen
3. Evangelieverkondiging Oost-Europa
4. Zending Wereldwijd

6. African Care, hulpverlening en zending in Afrika


De wezenskenmerken van de OEZ zijn vastgelegd in een  
Mission Statement. De OEZ voelt zich nauw verwant met de evangelische beweging, die zich in de LausanneverklaringApostolische Geloofsbelijdenis, die de historische basis is van alle grote christelijke en traditionele denominaties. Om zich met een duidelijk gezicht naar buiten toe te presenteren, heeft de OEZ een Ethisch Handvest opgesteld, dat haar visie op de christelijke levenswandel weergeeft.