Apostolische GeloofsbelijdenisIk geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vergeving van de zonden; opstanding van het vlees; en een eeuwig leven.

Verklaringen en Bijbelverwijzingen:
Inleiding
Deze geloofsbelijdenis is de oudst bekende verklaring die ooit (2e, 3e eeuw na Christus) als gemeenschappelijk erkend door de christelijke kerken en groeperingen is gehanteerd. Deze belijdenis wordt tot op heden ondersteund door de grootste christelijke denominaties en bevat formuleringen die de ware christelijke kerk onderscheiden van sekten. Sekten en zelfs christelijk getinte sekten wijken meestal af op één van de genoemde onderdelen.

N.B. Via de zoekmodules op het Internet kan onder zoekopdracht GELOOFSBELIJDENIS alle gewenste informatie hierover gevonden worden.

Indeling in 12 artikelen:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. 1 Corinthe 8:6;Genesis 17:1;Genesis 14:19-22
 2. En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here; Joh.3:16; Rom. 1:4;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
  Jesaja 7:14; Matt. 1:18-23;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, en begraven, neergedaald in de hel; Joh. 19:1-6; Markus 15:44; Joh. 19:40; Hand. 2:31; Openb. 1:8;
 5. op de derde dag opgestaan uit de doden; Lukas 24:21
 6. opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader; Joh. 3:13; Joh. 20:17; Markus 16:19; Rom. 8:34
 7. vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden. 2 Tim. 4:1;
 8. Ik geloof in de Heilige Geest. Hand. 19:2-6;
 9. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; Rom. 12:4-5; 1 Cor. 12:12-20;
 10. vergeving van de zonden; Matt. 26:28; Hand. 10:43;
 11. opstanding van het vlees; 1 Cor. 15:12-42;
 12. en een eeuwig leven.j. 12:2; Joh. 3:15-16; Joh. 6:54;