Logo Christian Care East WestDe globe, de wereldbol, neemt een belangrijke plaats in bij alle bedieningen van de OostEuropa Zending, zo ook hier. In deze globe heeft de ontwerper de opdracht gekregen de eenheid tussen Oost en West te benadrukken en de onderlinge gelijkheid, maar tegelijk ook als elkaar spiegelbeeld neer te zetten. De benaming toont helder en duidelijk, wat het vooropgezette doel was!
Het zou verkeerd zijn om te veronderstellen dat alleen westerse christenen zorgen kunnen voor oostelijke christenen. Beide groepen bezitten bepaalde eigenschappen en hebben mogelijkheden die de ander mist, maar door uitwisselingen krijgen beide er deel aan.


Christenen in het Westen
Rijkdom of overvloed
Onbeperkte reismogelijkheden
Afhankelijk van materiŽle goederen
Weerstand zwak door goed leven   
Zwak geloof door veel zelfhulp (God niet nodig)

Christenen in het Oosten
Armoede of gebrek
Beperkte reisvrijheid
Onafhankelijk van materiŽle goederen
Weerstand sterk door overlevingsstrijd
Sterk geloof door praktische beleving van Gods hulp


In onze optiek is de Kerk in het Westen mede overeind gebleven doordat de Kerk in het Oosten haar voorbeeld was en ieder inspireerde tot volharding. De Kerk in het Oosten daarentegen kon ook overeind blijven door een constante belangstelling uit het Westen voor hun problemen en de niet aflatende stroom van hulp en bijbels.

Communistische Poolse douaniers verzuchtten eens tegen een zendingskoerier die hun vraag 'waarheen de reis ging?' beantwoordde met : 'Naar mijn christenbroeders!' het volgende: 'Kregen wij maar eens zoveel belangstelling van onze communistische kameraden uit het Westen voor onze situatie!' Dat toonde duidelijk dat westerse communisten weinig hoop gaven op leniging van de materi√ęle nood van de Oost-Europeanen.


Zo kan men stellen dat ook in de Evangelieverkondiging met de Daad het mes aan 2 kanten snijdt. Helpers uit het Westen voelden zich geholpen door de moed en volharding van de Oost-Europeanen en de Oost-Europese helpers dankten de westerse helpers voor de hulp uit het Westen.