Bijbelverspreiding in China

China is een dynamisch land. Het immense land (130 maal zo groot als de Benelux) met hoge tot zeer hoge bergen, hoogvlakten, grote rivieren, miljoenensteden, vele rassen, talen en culturen, beleeft een enorme ommekeer. De dictatoriaal-communistische bewindslieden stellen zich sinds de enkele decennia gehanteerde 'opendeurpolitiek' open voor het sociaal-economische gebeuren van het westers-kapitalistische systeem. Een interessante ontmoeting tussen het communistische, oude oosterse en westerse waarden is het gevolg. Het uiterlijke kenmerk is groei: welvaart, nieuw- en hoogbouw, expansiedrift, verbetering van de infrastructuur en een modern-westerse levensstijl. Er is echter ook een hang naar het beleven van geestelijke waarden te bespeuren. China is immers het land van de draken- en voorouderverering. Ook dat is meer en meer zichtbaar.

Hoe staat het met de christelijke kerk? Volgens de gegevens van het Chinese Staatsbureau van de Statistieken zijn er in China, dat ongeveer 1.3 miljard inwoners telt, wel zo'n 100 miljoen christenen. Naar schatting komen er dagelijks zo'n 15.000 bij. Het zijn ruwe cijfers en zij worden al jaren gehanteerd. Sinds de opendeurpolitiek zijn er miljoenen Chinese Bijbels het land binnen gekomen en dit heeft tot gevolg (gehad) dat de (ondergrondse) kerk explosief tot groei is gekomen en nog steeds groeit. China bezit één van 's werelds grootste opwekkingsbewegingen.

Vanaf 1987 zijn er meer dan 25 miljoen bijbels gedrukt in China. Dat is verheugend. Echter, 25 miljoen bijbels is veel te weinig voor 100 miljoen gelovigen. Het tekort geldt vooral voor het platteland. De honger naar het Woord van God is enorm groot. Die honger wordt door een deel gevoed door in het geheim binnen gebrachte Bijbels. Wij zijn er om een aantal redenen van overtuigd dat het goed is om daar mee door te gaan.

Ten eerste wordt daar door de christenen uit China op aangedrongen. De behoefte is zo groot dat er zelfs een speciaal gezongen gebed voor is gemaakt. De praktijk is dat elke Bijbel die binnenkomt nieuwe (soms honderden) bekeerlingen oplevert. In die zin is het een positief gebed zonder eind.

Een tweede reden van belang is dat de Chinese christenen ondanks de zovele jaren van een atheďstisch-communistisch regime een sterk ontwikkeld gevoel van spiritualiteit hebben. De Chinezen leven met de geesten. Als zij tot geloof in Jezus Christus, de Verlosser, komen, kunnen zij zich uit onwetendheid gemakkelijk openen voor een wereld die tot de dimensie van het rijk der duisternis behoort. Het is dus belangrijk om gezonde voeding te ontvangen uit het Woord van God. Het voorkomt en keert dwaalleer.

Ten derde is het nodig om goed bijbels onderricht te verzorgen. Daarvoor zijn studie-Bijbels en ondergrondse seminaries opgezet, zodat er krachtige leiders komen.

De studie-Bijbels worden net als de Bijbels, via een hecht en effectief distributiesysteem aangeleverd.

Zoals bekend wordt het bewind in China nog steeds gekenmerkt door restrictiviteit. Hoewel de wereld steeds overtuigd wordt dat er in dit land vrijheid van religie is, is de praktijk een andere. Als een christen zich niet wil aansluiten bij de door de regering gecontroleerde Drie-Zelf-Kerk staat hem vervolging te wachten. Het kenmerk van de Drie-Zelf-Kerk is Zelf-support, Zelf-management en Zelf-propaganda.

De leden van de kerk zijn geregistreerd; zij hebben zogenaamd het recht om een Bijbel te kopen, wat tevens wordt vastgelegd. De prediking is ethisch. Jezus is een goede Meester en wordt tot voorbeeld gesteld. Over de Schriftuurlijke betekenis van kruisiging, dood, opstanding en wederkomst mag in de kerkdiensten niet worden gepreekt. Vele wedergeboren christenen sluiten zich dientengevolge aan bij een 'levende' ondergrondse of huiskerk.

De huiskerken worden, als het even kan, door de politie goed in de gaten gehouden. Bijbelonderwijs en prediking zijn verboden. Bijbeldistributie en het drukken van Bijbels is helemaal uit den boze. Betrapte christenen worden beboet, opgepakt, gevangen gezet, geslagen, gemarteld en gefolterd. Het resultaat is dat de kerk van Jezus Christus groeit! De geschiedenis van kerk en zending herhaalt zich. De christenen gaan ervoor!

Het is een adembenemend fenomeen in een moderniserend China. Eigenlijk is het niet met elkaar te rijmen. China, een land met uitwassen als geloofsvervolging, een strict nagevolgd één-kind-beleid, dissidentenvervolging, werkkampen en onwettige orgaanleveranties in een tijd van opkomende welvaart, economische groei en liberalisering. Op het niveau van de wereldpolitiek is China als partner meer dan welkom. Iedereen wordt er beter van, verdient er aan.

De conclusie is dat het goed is om voorlopig door te gaan met het in het geheim Chinese Bijbels en studie-Bijbels binnen te brengen. Er is zodoende een grote vraag naar koeriers. Voelt u zich geroepen? Neem dan contact op. Wij gaan graag met u in gesprek.