Cuba



In Cuba hadden christenen tot ca 1992 te maken met de consequenties van een streng atheďstisch regime. Maar het Evangelie behoudt veel aanhang onder de bevolking en de kerk groeit. De eerste Cuba-activiteit van OostEuropa Zending vond begin tachtiger jaren plaats. Rond 1992 blaast OEZ haar betrokkenheid bij Zuid-Amerika nieuw leven in door het onder het label Visión Latina onder de aandacht van haar achterban te brengen. Verschillende reizen naar Cuba worden sindsdien ondernomen. Op zulke reizen is er gelegenheid om op praktische wijze onze broeders en zusters aldaar te bemoedigen.

Een korte tijd daarvoor was de zogenaamde "Consejo de Iglesias" (Raad van Kerken)  opgericht, en is er meer openheid en vrijheid gekomen voor de christenen. Dat kan gezien worden in de vele "Casas Cultos" (huisgemeentes) die er toen zijn ontstaan. Later was er de zgn."Celebración Evangélica, waardoor er de christenen de gelegenheid werd gegeven een paar weken lang stadions te gebruiken, in verschillende plaatsen in het land, en waarvan de massale bijeenkomsten zelfs uitgezonden werden door de Cubaanse televisie.

Ook de invoer van Bijbels, evangelisatie- en andere evangelische lectuur, werd meer en meer mogelijk. Dat zijn natuurlijk allemaal positieve ontwikkelingen! Het Evangelie trekt meer belangstelling! De armoede blijft echter schrijnend en ook werkt het toerisme helaas prostitutie in de hand. 

Er zijn veel arme christenen en voorgangers, vooral in het binnenland, die in het bijzonder steun en gebed nodig hebben. Visión Latina is één van de kanalen waardoor God Zijn zegen wil laten doorstromen naar velen daar op dat eiland. Daarvoor willen we dan ook graag een beroep op u doen!

Steun het werk en ga zelf eens een kijkje op Cuba nemen. Neem gerust contact met ons op.

Giften voor dit werk kunt u overmaken naar ING-rek. 366160 OEZ/Visión Latina te Rotterdam o.v.v. 82000 Cuba