Venezuela
Het echtpaar Hiske en Bartha Engels is al dertig jaar actief in de zending in Venezuela. Hiske is voorganger van een pinkstergemeente in Carácas. Daarnaast zetten zij zich in voor charitatieve doelen, zoals materiële hulpverlening en de verspreiding van christelijke literatuur. Bartha leidt een christelijke kleuterschool.

Verder zet de familie Engels zich vanuit de stichting Fundacia Visión Latina in heel Venezuela en ook in andere landen in Zuid-Amerika in. De afdeling Visión Latina ondersteunt hen hierin. Zie voor meer informatie ook www.fundvisionlatina.com.

Veel gelovigen in Venezuela beschikken niet over een Bijbel. De familie Engels heeft zich ten doel gesteld de Bijbel beschikbaar te stellen voor gelovigen in het gehele land.

Ook heeft zij een bediening onder de gevangenen. Het leven in de gevangenissen is buitengewoon hard en moeilijk. Gods woord kan in de levens van gevangenen een enorme verandering teweeg brengen. Ook onder hen is er een schrijnend tekort aan Bijbels. Voor degenen die een Bijbel hebben is het hun dierbaarste bezit. Het ligt ons na aan het hart ook hen te voorzien van een eigen Bijbel.

Verder maken zij regelmatig reizen naar Cuba met als doel de ondersteuning van de gelovigen op dit eiland. Dit gebeurt door geestelijke bemoediging, maar ook door kleinschalige praktische hulp. De kerk op Cuba is gelukkig springlevend en biedt hoop aan vele inwoners. Ook hier is er een grote behoefte aan christelijke lectuur. 

Giften voor dit werk kunt u overmaken naar ING-rek. 366160 OEZ/Visión Latina te Rotterdam o.v.v. 85000 Zendingswerk Hiske Engels