1. De naam van de organisatie
STICHTING VRIENDEN VAN OOSTEUROPA ZENDING

2. Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 805017951
KVK 41135754

3. De contactgegevens
Dhr. M.J. van der Weide
mj-vd-weide@hetnet.nl
Postbus1 81127, 3009GC Rotterdam
www.oosteuropazending.com

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
Dhr. M.J. van der Weide (Voorzitter)
Mvr. O. van Lavieren (Secretaris)
Mvr. J. van Sabben (Penningmeester)

5. Het beleidsplan
Het adviseren en financieel begeleiden van OostEuropa Zending en partners. Lees meer ...

6. Het beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen conform de gestelde wetgeving geen beloning, maar kunnen eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen. Ook is voor hen een redelijk vacatiegeld mogelijk. Er wordt uitsluitend gewerkt met onbetaalde vrijwilligers. Kosten worden op declaratiebasis verrekend.

7. De doelstelling
De stichting vrienden van OostEuropa Zending werft en beheert financiële middelen tot ondersteuning van de stichting OostEuropa Zending en soortgelijke organisaties.

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

9. Een financiële verantwoording