1. De naam van de organisatie
STICHTING VRIENDEN VAN OOSTEUROPA ZENDING

2. Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 805017951
KVK 41135754

3. De contactgegevens
Dhr. M.J. van der Weide
mj-vd-weide@hetnet.nl
Postbus1 81127, 3009GC Rotterdam
www.oosteuropazending.com

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
Dhr. M.J. van der Weide (Voorzitter-penningmeester)
Dhr. C. Jongkees (Secretaris)

5. Het beleidsplan
Het adviseren en financieel begeleiden van OostEuropa Zending en partners. Lees meer ...

6. Het beloningsbeleid
Er wordt uitsluitend gewerkt met onbetaalde vrijwilligers. Kosten worden op declaratiebasis verrekend.

7. De doelstelling
De stichting vrienden van OostEuropa Zending werft en beheert financiële middelen tot ondersteuning van de stichting OostEuropa Zending en soortgelijke organisaties.

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

9. Een financiële verantwoording