1. De naam van de organisatie
STICHTING OOSTEUROPA ZENDING /CHRISTIAN CARE EAST WEST

2. Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 5125017
KVK 41125417

3. De contactgegevens:
Bezoekadres:

Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek
Postadres:
Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam
Tel: 0180 521966
www.oosteuropazending.com

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
M.J. van der Weide
H. J. Kesting
J. Brederoo
Contact: bestuur@oosteuropazending.com

5. Het beleidsplan
Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Lees meer...

6. Het beloningsbeleid
Er zijn geen dik betaalde directies of personeelsleden. Er wordt geen personeel in dienst genomen. Lees meer...

7. De doelstelling
Het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus in deze wereld, met nadruk op Oost Europa en de vluchtelingengebieden. Het mandaat is hier beschreven.

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

9. Een financiële verantwoording