Afgelopen Oktober liet de ANBI inspectie weten dat de ANBI status formeel is ingetrokken voor deze EEO International ANBI.
Dit om reden dat men vind dat de ANBI niet echt zelf haar doelstelling waar maakt maar alleen personeel detacheert bij OEZ en Partners.

Wij hebben de mogelijkheid in bezwaar te gaan voor eind november en zullen u op de hoogte houden van het verloop.
Feitelijk is deze intrekking in die zin geen probleem dat er geen particuliere donateurs verbonden zijn met deze instelling.
Maar wij zijn verplicht op deze site te vermelden dat de ANBI status niet langer geldig is voor deze Stichting.
Alle andere acht  ANBI op de lijst hebben wel hun handhaving als ANBI verkregen.


1. De naam van de organisatie

STICHTING EASTERN EUROPEAN OUTREACH INTERNATIONAL

2. Het RSIN of fiscaal nummer
RSIN Fiscaal Nr. ANBI 806804646
KVK 23089151
www.oosteuropazending.com

3. De contactgegevens
Bezoekadres:  Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek
Postadres:   Postbus 81127, 3009GC Rotterdam
Tel: 0180-521966
www.oosteuropazending.com
E-mail: bestuur@oosteuropazending.com

4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders
M.J. van der Weide
J. van Sabben-Bakker
H.J. Kesting

5. Het beleidsplan
Professioneel administratief begeleiden van het personeel dat bij OostEuropa Zending en of partners actief is. 

6. Het beloningsbeleid
De beloning wordt onderling overeengekomen tussen OostEuropa Zending en of partners en zal in alle gevallen bescheiden zijn omdat de loonkosten uit giften voorzien moeten worden.

7. De doelstelling
Dienst te verlenen quasi als een soort uitzendbureau aan OostEuropa Zending en Partners zodat die toch over arbeidskrachten kunnen beschikken die zij zelf niet in dienst kunnen nemen om welke reden dan ook.

8. Verslag van uitgeoefende activiteiten

9. Een financiële verantwoording