Nalaten via uw testament

Is uw testament goed geregeld? Door veranderingen in de wet of in uw eigen situatie is het verstandig om regelmatig te controleren of uw erfenis en testament goed geregeld is.

Het werk van de OostEuropa Zending is in hoge mate afhankelijk van donaties en giften. Uw steun om het kostbare evangelie van Jezus Christus mogelijk te maken is daarom van grote waarde.