DonerenBinnenkort zal onze OEZ website vernieuwd worden waarbij ook de aanwezigheid van de online doneerknop niet zal ontbreken. Toch kunt u nu en in de toekomst nog steeds op de voor u prettigste manier uw gift overmaken aan een van onze rekeningen>>>

1. via smartphone of tablet met uw bank-app of

2. telebankieren via eigen pc/laptop

3. of door een acceptkaart (sturen wij u toe op aanvraag) of uw eigen bankformulier in te vullen en aan uw bank te sturen of bij uw bankbalie af te geven!

En zo aan één van onze rekeningnummers het giftbedrag overmaken van uw keuze!

Let op: uw overmaking komt het snelst bij ons als u een OEZ/CCEW rekeningnummer kiest waar u zelf ook bankiert.
Bijvoorbeeld: Als u een ING rekening hebt, maak dan over aan een van onze ING rekeningen!
Wij bankieren ook met Rabo en ABN AMRO. Hebt u een andere bank, dan bereikt uw telebank gift ons later die dag of de dag erop.

NIET VERGETEN BIJ UW GIFT INVULLEN

Vergeet niet (voor onze boekhouding) naast de bestemming van uw gift (algemeen of anders) ook uw postcode/huisnummer te vermelden. Dat is belangrijk om uw gift in aanmerking te laten komen voor belastingaftrek.

Nogmaals: indien u wenst kunnen wij u de oude vertrouwde acceptkaart toesturen!

Nog vragen? Bel 06-53883103 of mail info@oosteuropazending.com

Uw bijdragen zijn altijd nodig en welkom op één van de volgende rekeningen:

Vergeet niet (voor onze boekhouding) naast de bestemming van uw gift (algemeen of anders) ook uw postcode/huisnummer te vermelden. Dat is belangrijk om uw gift in aanmerking te laten komen voor belastingaftrek.

IBAN ING: NL60 INGB 0003 2239 96
IBAN RABO: NL22 RABO 0333 8522 22
IBAN ABN AMRO: NL50 ABNA 0503 8138 77

Alle rekeningen ten name van Stichting OostEuropa Zending Rotterdam (uw giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting omdat wij een ANBI organisatie zijn)

Extra nummers van Actie rekeningen:
IBAN ING:
NL03 INGB 0005 8568 26 t.n.v. st. OostEuropa Zending Hulpfondsen

Noem ook uw
postcode en huisnummer a.u.b.

Voor overige verkondigings- en hulpacties:
IBAN ING:
NL04 INGB 0000 0022 76 t.n.v. st. OostEuropa Zending / Christian Care East-West