Beter slijten dan roesten

OostEuropa Zending  / Christian Care East West
Nieuwjaarsontvangst zaterdag 3 januari
‘Beter Slijten dan Roesten’

Op zaterdag drie januari 2015 houdt OostEuropa Zending - Christian Care East West haar nieuwjaarsbijeenkomst. Het adres is Tiendweg 9 in Krimpen aan de Lek. De ontvangst is vanaf 10.30 uur. Spreker is Gerrit Spreeuwers. Hij is evangelist en voorganger. De toegang is gratis en iedereen is welkom. Na het ochtend programma volgt een gratis lunch. Deze wordt u door de stichting aangeboden.

Na de middagpauze van 12.30 tot 13.30 uur volgen presentaties en gebedsmomenten voor het werk. Ook kunt u terecht in kringloopwinkel ‘De Groene Weg’ die momenteel het karakter van kringloop warenhuis krijgt. U kunt zich op deze dag laten informeren over de programma’s, de reizen en de inzameling van kleding en hulpgoederen.

Gerrit Spreeuwers over zijn leven en bediening. ‘In 1976 zijn wij gestart met Bijbels smokkelen naar Oost Europa. Na de val van het ijzeren gordijn hebben we vijf jaar lang Bijbels en andere hulp gebracht zoals allesbranders en moderne kachels voor kerken in Roemenië en Moldavië. De contacten die ik heb opgedaan met het smokkelen, gebruikten we om tijdens de omwenteling in het Oostblok de dertien gemeenten die we kenden te bemoedigen en te voorzien van wat zij nodig hadden: voedsel, kleding enz.’

In het komende jaar gaat de stichting zich meer profileren onder de naam ‘Christian Care East West’. De toenemende onzekerheid wereldwijd vraagt om duidelijke antwoorden. Dat antwoord biedt alleen het Evangelie van de Here Jezus Christus. De stichting begon haar activiteiten in 1967 onder de naam OostEuropa Zending. In de jaren daarop groeiden de bedieningen van de stichting in alle windstreken en op vele gebieden.

Aanmelden kunt u via de e-mail of telefonisch.

E-mail: info@oosteuropazending.com  –  Tel.: 0180-521966

Programma
Zaterdag 3 januari 2015 Nieuwjaarsontvangst OostEuropa Zending  / Christian Care East West

Plaats: Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek

10:30 – 12:30 Dankdienst met Gerrit Spreeuwers
12:30              Lunchpauze en zendingsmarkt
13:30              Middagprogramma met presentaties en gebed voor  projecten
15:30              Slot

Toegang: Gratis
Info en reservering: 06-53883103
Informatie: info@oosteuropazending.com
M.J. van der Weide: bestuur@oosteuropazending.com