Shuva Israel

Voor het werk van Shuva Israel Nederland is een aparte stichting opgericht. Shuva Israel betekent 'Keer Terug o Israel'. Shuva Israel vraagt ondersteuning voor het  Project Actie Israël Ezechiël 36.

Het project draagt er aan bij dat jaarlijks honderden nieuwe joodse immigranten naar vier nederzettingen in Samaria gebracht worden. Vanuit maandelijkse donaties uit de VS, Canada, Finland, Zweden, Noorwegen, Denemarken en nu ook vanuit Nederland en Hong Kong wordt voorzien in de dagelijkse behoeften van deze immigranten die de meer dan 700 bijbelse referenties aan de profetische terugkeer van het joodse volk naar het land Israël, komen vervullen.

Helpt u mee Ezechiël 36 te vervullen en helpt u mee te voorzien in de behoeften van deze nieuwe en kostbare immigranten? Shuva Israel behoeft uw onvoorwaardelijke zegen en uw onvoorwaardelijk gaven. Moge de God van Abraham, Izaäk en Israël u zegenen in uw rechtvaardige daden.

Voor meer informatie zie www.shuvaisrael.nl