OORLOGSVERKLARING… met het Mooiste Kado

BARNABAS in BRUSSEL

Enkele jaren achtereen hebben we de Barnabasactie in Brussel uitgevoerd. Juist in Anderlecht, grenzend aan de wijk Molenbeek, zijn onze Barnabasevangelisten recent actief geweest. Helaas was de belangstelling en support vanuit onze achterban minimaal. En van slechts enkele Belgische vrienden kregen we support. Vooral de Spaanstalige gemeente stond ons krachtig bij. Wat jammer, en vooral dat mede om die reden ook de actie dit jaar 2015 daar niet is doorgegaan. Maar bij het volgen van het Nieuws over de terreuraanslagen komt de zendingskriebel weer omhoog.

Overheden en regeringsleiders verklaren de oorlog aan IS maar wij willen met onze zendingsvrienden proclameren: Jezus heeft de zondaars lief en daar horen IS terroristen bij. Alleen de liefde macht van Jezus krijgt terroristen op de knieën. Wij verklaren de oorlog vooral aan de onbekendheid met het Reddend Evangelie, en zoals Paulus zegt: aan de machten en overheden in de lucht! En dat terwijl hij nog niets wist van radio en media! Ter verduidelijking: We leven in een maatschappij die door en door verrot is van top tot teen door materialisme en genotzucht. Media en Internet zijn ervan doordrenkt! En niemand kan zeggen daaraan niet min of meer medeschuldig te zijn. Letterlijk moet dus primair de oorlog verklaard worden aan grote kwaden als porno, drugs, seksueel misbruik, de tabak, de alcohol, maar net zo goed ook de gokverslaving (ook loterij-hypes) en de hele consumptie maatschappij waardoor mensen overgewicht opdoen, zowel fysiek als psychisch. Al deze zaken staan op het menu van de duivel en de gevolgen zijn zichtbaar: de dood waart alom. Wie de cijfers beziet van de slachtoffers van onze consumptiemaatschappij ontdekt… de IS terreur maakt de minste. De bruutheid ervan choqueert velen op wereldwijd niveau, maar dagelijks vallen er doden door dronken of telefonerende autorijders. En de rookverslaving velt er duizenden per dag alleen al in Nederland. Het gaat bijna ongemerkt, het publiek ligt niet wakker van wat eigenlijk een massaslachting is. Maar onze overheden en politici die de oorlog aan IS verklaren weten precies hoe de vlag er bij hangt. Zij doen vooral aan symptoombestrijding. Mogelijk omdat de meerderheid van stemmers niet anders wil. Mensen letten immers vooral op gevoel en uiterlijkheden. Zo staan overheden  in feite machteloos, maar ook de wilskracht ontbreekt.

Laten we bidden voor onze overheden, maar niet minder voor de slachtoffers van IS en niet ten laatste ook voor die misleide jonge daders. Dan gaat Brussel weer herleven.

STEUN OOSTEUROPAZENDING/Christian Care East West in haar werk om het kwaad bij de wortel aan te pakken! Steun onze actie HET MOOISTE KADO! Jezus heeft de dood verslagen!

Klik hier voor Het Mooiste Kado
Gebed voor het Europees Parlement
Jaco spreekt met Brusselaars
Francois spreekt met moslims