Asia Bibi - ‘vrij’ en herenigd met haar gezin. 

Rotterdam, 11-5-2019 - Nadat op 31 oktober 2018 bekend werd dat het Pakistaanse Hooggerechtshof  haar in hoger beroep heeft vrijgesproken van blasfemie, heeft diezelfde overheid haar vanaf dat moment laten onderduiken in reactie op een golf van protesten van extreme moslims die dreigden met dood en verderf. Haar advocaat vluchtte tegelijkertijd naar Nederland vanwaar hij na enige tijd naar Pakistan terugkeerde.

Op 8 mei 2019 liet haar advocaat weten dat Asia Bibi eindelijk naar Canada is vertrokken en met haar gezin mocht worden herenigd. Ze blijkt daar inmiddels te zijn aangekomen. De nieuwe (sinds 18 augustus 2018) Pakistaanse minister-president, Imran Khan, een voormalige internationale cricket speler, die zelf juist heeft gepleit bij de VN voor een wereldwijd verbod op blasfemie, heeft zich tegelijk ook sterk gekeerd tegen misbruik van de blasfemiewet. Daardoor voelden de rechters zich wellicht gesteund in hun vrijspraak, maar zij worden desondanks met de dood bedreigd, evenals Asia zelf. Daarom is haar huidige verblijfplaats in Canada streng geheim.

Wij hopen u spoedig meer te berichten over de achtergronden waarom Asia Bibi pas zes maanden na haar vrijspraak Pakistan kon verlaten. Inmiddels richt de aandacht zich vooral op vele andere slachtoffers van misbruik van de blasfemiewet. Sommigen wachten op de uitvoering van hun doodsvonnis. Anderen zitten evenals Asia Bibi al jarenlang gevangen mede door het trage rechtssysteem in Pakistan.

De beste en meest betrouwbare historische en actuele informatie vindt u op wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Asia_Bibi#cite

Lees ook https://nl.wikipedia.org/wiki/Imran_Khan