is voortaan de vlag die de lading van Stichting OostEuropa Zending dekt

NAAMSUITBREIDING
Christian Care East West is sinds mei 2012 officieel de handelsnaam van de Stichting OostEuropa Zending. De stichting brengt geleidelijk aan haar bedieningen meer en meer onder de vlag van haar sinds 1986 al bestaande gelijknamige afdeling Christian Care East West. OostEuropa Zending blijft tegelijk de geregistreerde rechtspersoon. Het OEZ logo verdwijnt wat meer naar de achtergrond, maar behoudt een belangrijke rol. Ook de overige OEZ bedieningen zoals Asian Care, African Care, IsraŽl Support en Vision Latina blijven als voorheen aangeduid. Oosteuropa Zending als begrip dat min of meer verwijst naar het oostelijk deel van Europa, staat  al jaren niet meer geheel voor de vele manieren waarop de stichting wereldwijd mensen in geestelijke en fysieke nood helpt. De naamsuitbreiding met Christian Care East West, houdt een duidelijker verwijzing in naar de Christelijke fundamenten van het werk en het CARE daarvan karakteriseert de nadruk op complete zorg voor ziel, geest en lichaam!

OOSTEUROPA ZENDING / CHRISTIAN CARE EAST WEST (OEZ-CCEW)

Een belangrijke naamswijziging werd 2012 (klik hier) van kracht.
Per eind april 2016 maakt het OEZ bestuur het volgende bekend:  
Dit is de naam die in de statuten van de stichting als zodanig per februari 2016 is weergegeven >

           

TWEE OUDE VLAGGEN VOORTAAN NAAST ELKAAR


ONZE IDENTITEIT: OOSTEUROPA ZENDING eerst!

Het bestuur van OostEuropa Zending/Christian Care East West heeft januari 2016 bij vergadering besloten zich te onthouden van enige politieke kleur en strikt zonder aanzien des persoons het Evangelie aan de wereld bekend te maken.

Het OEZ bestuur bezon zich afgelopen maanden op de identiteit. De officiŽle stichtingsnaam is herbevestigd en aangepast, door simpelweg de twee oudere namen aan elkaar te koppelen, met dit resultaat: OostEuropa Zending/Christian Care East West.

Met de oorlog in OekraÔne lijkt ook het IJzeren Gordijn weer teruggekeerd. Nu niet als een koude, maar een bloedige en hete oorlog! AtheÔsme en materialisme beheersten voorheen het Oostblok maar nu nog meer ook het Westen. Het Evangelie alleen biedt hoop op verbetering, niet alleen voor vluchtelingen. Maar bij hun oorlogstrauma en armoede komen ze hier ook nog aan in een vijandige en door en door geperverteerde maatschappij. Dat werkt agressie en geweld in de hand. Naast veel bemoedigende initiatieven leven christenen vaak ook voor zichzelf heen en kijken liever de andere kant op.

Daarom ziet OostEuropa Zending/Christian Care East West vooral een taak in het opwekken van de kerken in eigen land alsook in heel Europa en het vrije, rijke westen.

Gelukkig nemen de aantallen overtuigde christenen ook in eigen land toe. Laten we de kerkverlaters weer winnen voor Christus. Er is een liedje: Ik ga terug naar het kamp van de vijand om terug te halen wat hij ons ontstalÖ

Zo waarlijk helpe ons GOD almachtig!