ZENDINGSCENTRUM GERED

Op 16 juli 2018 werd ons gebouw vrij van het ABN AMRO krediet.

Door een 2 jaar durende actie onder de naam GROTE OBLIGATIE ACTIE werd genoeg geld bijeengebracht om met ABN AMRO tot overeenstemming te komen over de eindaflossing.

Wij danken God voor Zijn enorme bemoediging en hulp en voor de wijze waarop hij vele zendingsvrienden inspireerde om mee te helpen en mee te bidden.

Namens het zendingsteam en zendingsbestuur, allen heel hartelijk dank!

Matthias en Gerrie van der Weide