Humanitaire Hulp


Het oude Christian Care Logo links blijft maar verdwijnt naar de achtergrond.

Het nieuwe logo rechts is niet alleen betrokken op humanitaire hulp maar is het officiŽle nieuwe logo voor OostEuropa Zending en de naam Christian Care East West is per mei 2012 geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als Handelsnaam van OostEuropa Zending.

Dat brengt in de praktijk met zich mee dat de hoofdtitel Christian Care East West in steeds meer publicaties van de OostEuropa Zending zal verschijnen terwijl OostEuropa Zending zelf steeds meer subtitel wordt.

De directie

'Humanitarian Aid' ofwel Humanitaire Hulp stamt van 'Human Rights'. Eťn van die rechten is het recht op hulp. De feitelijke basis voor Humanitaire Hulp is te vinden in het Evangelie van Jezus Christus, in MattheŁs 25 : 34 - 37. Jezus maakt daar onze ongeveinsde en belangeloze aandacht voor zieken, hongerigen, armen en gevangenen tot een voorwaarde om het eeuwig paradijs binnen te mogen gaan.
Tijdens de communistische overheersing in Oost-Europa was sociale hulp verboden. Ondanks dat verbod heeft OostEuropa Zending vanaf het begin van haar activiteiten in 1967 gebruikte kleding ingezameld, die via de persoonlijke bagage van zendingsteams, door de soms zeer strenge douanecontroles het voormalige IJzeren Gordijn passeerde.

Grotere hulptransporten waren onmogelijk, totdat de volksopstand van Solidarnos in Polen in 1980 de toepassing van het recht op materiŽle hulp met succes mogelijk maakte. Hulptransporten naar andere Oost-Europese landen werden pas mogelijk na de val van het IJzeren Gordijn.


Sinds najaar 2012 hebben we een speciale NH nieuwsbrief. NH staat voor Nieuws Hulptransporten. De brief wordt geredigeerd door Gerard van Sabben en zijn nieuwe assistent Cees de Vreede.

U kunt er alles in vinden over het reilen en zeilen inzake: 

Hulpgoederen ophalen, Magazijn werk en ook het laden van de Hulptransporten.