African Care

Stichting African Care is opgericht in 1996 als zusterorganisatie door de Stichting OostEuropa Zending als uitvloeisel van haar gelijknamige afdeling, mede als initiatief van zelfstandige zendelingen Gerrit en Foekje Koerselman, om vanuit een afzonderlijke rechtspersoon met een zelfstandig management alle aandacht te kunnen richten op het werkgebied Afrika, waarin de doelstelling van OostEuropa Zending, wereldwijde Evangelieverkondiging op het Afrikaans gebied, wordt toegespitst en de zendingsvisie van de familie Koerselman alsmede uitvoering ervan voortaan onder een rechtspersoon vallen en daardoor gedragen worden.

Stichting African Care neemt daardoor blijvend deel aan de internationale OEZ-groep Eastern European Outreach International. In tegenstelling dus tot Stichting Asian Care, is African Care als Stichting mede opgericht door zendelingen Gerrit (†  2000) en Foekje Koerselman, die in feite het beheer van de veldaangelegenheden, alsook de representatie in Nederland op zich namen.

Zelf hebben zij ruim 2 jaar in Kenia gediend, welke periode geldt als basis voor de huidige activiteiten. Het OEZ-kantoor in Krimpen geeft ondersteuning bij logistieke zaken, zoals mailings e.d., maar ook bij bestuurlijke zaken. Sinds het overlijden van Gerrit door een auto-ongeval in 2000, is er vanuit het OEZ-team meer participatie en concrete ondersteuning voor Foekje Koerselman, die de supervisie is blijven uitoefenen. Meer info op: www.africancare.nl