EASTERN EUROPEAN
OUTREACH
INTERNATIONAL


OEZ internationaal


Geregistreerde Naam per januari 2016:
OostEuropa Zending/Christian Care East West

Mei 2012 werd in de KvK de nieuwe handelsnaam van OostEuropa Zending geregistreerd, Christian Care East West, waarbij het tot dan onder Global Mission gevoerde logo, de afgeplatte aardbol, voortaan omringd is door de woorden Christian Care East West. De eerdere aanduiding Global Mission was daarmee beŽindigd. Precies zoals hier na wordt weergegeven. Daarmee hebben we mei 2012 de toepassing van Global Mission als herkenningswoord afgesloten. Immers vele organisaties duiden hun wereldwijde activiteiten als Global Mission aan, voordat wij er destijds aan begonnen.

Reden om de naam Christian Care East West als handelsnaam onder OostEuropa Zending op te heffen was de ontdekking begin 2016 dat daardoor niet eerder opgemerkte administratieve verwarring was ontstaan bij de overheid. Deskundig advies gaf als enige oplossing aan de naam Christian Care East West in de hoofdnaam van OostEuropa Zending op te nemen.

Als het gaat om het duiden van onze internationale partnergroep Eastern European Outreach International, dan herplaatsen wij hier het intern altijd al gebruikte logo van een blauw volvlak met de OEZ Globus in het wit. Links ervan is dan de naamsweergave, als hiervoor genoemd.

Klik hier voor een organogram van de internationale organisatie

De bedieningen ook wel als Menorah Kandelaar aangegeven blijven onveranderd, maar de omschrijving onder punt 4 verandert van Global Mission in Zending Wereldwijd.
Het is helder dat Christian Care East West in die zin een verbetering is ten opzicht van Global Mission omdat in het laatste niet de christelijk identiteit tot uiting komt.

1. Kinder Sponsor Programma
2. Hulpverlening, Hulp Transporten, Hulp aan Kinderen en Zieken, Vluchtelingen en Gevangenen
3. Evangelieverkondiging Oost-Europa
4. Zending Wereldwijd
5. Asian Care, hulpverlening en zending in AziŽ en het Midden-Oosten
6. African Care, hulpverlening en zending in Afrika
7. Visiůn Latina, hulpverlening en zending in Latijns-Amerika

De wezenskenmerken van de OEZ zijn vastgelegd in een  
Mission Statement. De OEZ voelt zich nauw verwant met de evangelische beweging, die zich in de Lausanneverklaring heeft geÔdentificeerd en haar evangelievisie is kort en duidelijk verwoord in de Apostolische Geloofsbelijdenis, die de historische basis is van alle grote christelijke en traditionele denominaties. Om zich met een duidelijk gezicht naar buiten toe te presenteren, heeft de OEZ een Ethisch Handvest opgesteld, dat haar visie op de christelijke levenswandel weergeeft.