Human Rights en OostEuropa Zending

De Verklaring van Mensenrechten is een uitgebreide verklaring van 30 artikelen die men gedetailleerd kan lezen op de website van de Office of the High Commissioner for Human Rights. Universal Declaration of Human Rights (Dutch)
Het ontstaan van de OostEuropa Zending houdt direct verband met vooral de communistische onderdrukking ten tijde van de Koude Oorlog van grote groepen christenen.
 

OostEuropa Zending is in 1967 begonnen met bijbelverspreiding, wat zowel past in het kader van de vrije meningsuiting, alsook bij het recht op vrijheid van godsdienst. Vervolgens is in 1984 begonnen met het actief ondersteunen van dissidenten en gewetensvervolgde christenen en Joden (refuseniks).

Naast deze deels christelijke dissidenten, die openlijk de staatspolitiek trotseerden, werd voor gevangengenomen predikanten, evangelisten en evangeliewerkers actie gevoerd.

Om de onderdrukkende regimes openlijk te benaderen is naar een naamslabel gezocht waaronder acties zouden kunnen worden uitgevoerd. Zo ontstond het label 'Christian Care East West', dat na de val van het IJzeren Gordijn ook is ingezet voor alle humanitaire activiteiten op het gebied van hulp aan armen, kinderen en zieken.

Vanaf 1992 mag de OostEuropa Zending in het gehele voormalig Oostblok in gevangenissen evangeliseren en deelnemen aan de pastorale zorg voor gevangenen.

Human Rights na de Koude Oorlog