Mission Church

In het zendingsgebouw in Krimpen a/d Lek wordt elke zondagmiddag om 14.00 uur een samenkomst gehouden van de Mission Church.

De eredienst omvat:

    • prachtige aanbiddings- en lofprijzingsliederen
    • tijd van gebed en voorbede
    • krachtige bijbelse boodschap
    • collecte

Na afloop is er een informeel samenzijn met koffie en thee.
Iedereen is welkom in deze samenkomst, waarin we de enige, ware en almachtige God aanbidden!

Voor adresgegevens en routebeschrijving, zie OostEuropa Zending.

Het bestuur van de Mission Church wordt gevormd door:
Cor Jongkees
Matthias van der Weide
<vacature>