Ontstaan en Ontwikkeling

Het zendingswerk begon in 1967, toen oprichter Kees van Olst (V1986) bijbels naar het toenmalig Tsjechoslowakije bracht. De 'Stichting OostEuropa Zending' is in 1974 opgericht en vormt samen met 16 zusterorganisaties in Europa een alliantie onder de naam 'Eastern European Outreach International' (EEO Int.).

Voorgeschiedenis: Revivaltime in Nederland
De Amerikaanse evangelist T.L. Osborne bezoekt Nederland in de vijftiger jaren. Velen van protestantse huize komen zo in aanraking met de pinksterboodschap. Tal van zendingsinitiatieven ontstaan, later veelal door EO Metterdaad gesteund. Na een gebedsdienst met zendeling Karel Hoekendijk wordt de moeder van Kees van Olst genezen van de kwaal die haar invalide had gemaakt.

Genezingsboodschap en -boodschappers worden in die tijd nog met argwaan bekeken door de overheid en de gezondheidsinspectie is soms aanwezig om handoplegging als ongeoorloofde uitoefening van het medisch beroep te verbieden. Binnen de kerken, rooms-katholiek en protestant, ontstaat een charismatische beweging die ook aandacht schenkt aan ziekenzalving en handoplegging.

Het gezin Van Olst raakt nauw bij zending betrokken. Zoon Kees komt in een evangelisatiedienst in Apeldoorn onder de prediking van Johan Maasbach tot persoonlijk geloof. Als tiener al vertrekt hij naar Zwitserland, de wijde wereld in, vindt daar werk en helpt rondreizende evangelisten. Op verzoek van evangelist Durk Sprik (Ü  dec. 2001), ooit als verzetsman gevangene van de nazi's, gaat Kees van Olst in 1966 naar Wenen om een kleine huisgemeente te dienen. Dit is het begin van een interkerkelijke, internationale zendingsorganisatie met een sterk diaconaal karakter.

Wereld in vlammen
In de wereld zien we de zestiger jaren de hippiecultuur opkomen, die het druggebruik introduceert, de milieubewegingen en de vredesbewegingen. Het is de tijd van de Vietnamoorlog, die apocalyptische dimensies kent en de Koude Oorlog met nucleaire dreiging al evenzo. Tot het jaar 1991, als Jeltsin het roer overneemt in Rusland, zijn mensen bevreesd voor een Russische invasie. Christenen worden onder vele dictaturen ernstig vervolgd. IsraŽl wordt bijna de zee in gedreven en intussen komen de islamitische machten op, te beginnen met het Ayatollahbewind in Iran. Het boek van Billy Graham verschijnt onder de titel 'Wereld in vlammen'. Ook de eindtijdverwachting wordt hoog gespannen. Een film over de opname van de gemeente brengt velen tot nadenken.

De geschiedenis van OostEuropa Zending is in jaarweken ingedeeld, dat zijn periodes van 7 jaren.

Klik hier voor een volledig periode overzicht.

Ontstaan & Ontwikkeling - Periode 1967 tot 1974
- Kees van Olst naar Wenen geroepen
- Huwelijk en pionieren
- Het 'grote' werk gaat beginnen

Ontstaan & Ontwikkeling - Periode 1974 tot 1981
- Intrede Matthias en Gerrie van der Weide
- Samenwerking met grote partner leidt tot groei omvangrijk veldnetwerk

Ontstaan & Ontwikkeling - Periode 1981 tot 1988
- Intrede Cor Jongkees en 'Op eigen benen'. - Exodus, China, Tsjernobyl, Prisoner Relief en Glasnost
- De dood van Kees van Olst en de intrede van Eelco de Boer

Ontstaan & Ontwikkeling - Periode 1988 tot 1995
- Start Groepsreizen, IsraŽlreizen - De val van het IJzeren Gordijn en de Nieuwe Wereldorde
- Onstuimige Groei en Growing Pains


Ontstaan & Ontwikkeling - Periode 1995 tot 2002
- Groeien, Snoeien, Strijd - Millenium en New York 11-9-2001

Ontstaan & Ontwikkeling - Periode 2002 tot 2009
- Stabilisatie en Toespitsing, to be continued!.