Hulpgoederen inzamelen


In Nederland vinden we het niet vreemd om van tijd tot tijd nieuwe kleding aan te schaffen en daar is op zich niets mis mee. Maar wat doen we met onze 'oude' kleding, die vaak nog van prima kwaliteit is? 

OostEuropa Zending houdt zich reeds meer dan 20 jaar bezig met het vervoeren van onder andere gebruikte kleding naar Oost-Europa. De situatie voor veel mensen in met name Roemenië, Moldavië en Oekraďne lijkt uitzichtloos. De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Dit geldt in het bijzonder voor de zigeuners, die zich doorgaans aan de onderkant van de maatschappij bevinden. 

Daarom is uw goede gebruikte en schone kleding, schoeisel e.d. méér dan welkom! U helpt mensen die geen of niet voldoende geld hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, laat staan kleding of schoeisel kunnen kopen. Wij moedigen u aan uw
goede gebruikte en schone  kleding en schoeisel af te geven in Krimpen a/d Lek.

Informatie Hulpgoederen Inzameling; Willem Heine 06 2225 3339 ( of 0180-521966)
Of via e-mail.

Giften voor deze tak van werk:
ING rekening IBAN: NL03 INGB 0005 8568 26 t.n.v. Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen te Rotterdam