Hulp aan zieken


Het bieden van onder andere medische hulp tijdens de communistische overheersing was niet toegestaan voor 'buitenlanders'. In die tijd bleef hulp beperkt tot de vele heimelijke bezoeken van onze koeriers, die toen hooguit konden voorzien in wat hulp in de vorm van aspirines, melkpoeder en vitamines. Kleine hoeveelheden medicijnen lukte soms ook nog wel. Een manier om mensen toen te helpen was om hen voor een kort verblijf naar het Westen uit te nodigen. Als ze een bezoekersvisum kregen, konden ze in het Westen in ziekenhuizen een behandeling ondergaan.

De afdeling Medical Relief zet zich in om in woord en daad de medische zorg in Oost Europa te verbeteren en doet dit door middel van de volgende projecten:

Ziekenhuizen en poliklinieken
• Christelijke kliniek Betania in Oradea, Roemenië
Psychiatrisch ziekenhuis in Zarnesti, Roemenië
Kinderklinieken in Zhitomir, Oekraïne
Infectieafdeling ziekenhuis in Beregowo, Oekraïne

Speciale doelgroepen
Hulp aan doven, Oost-Europa
 Hulp aan gehandicapten in regio Suceava, Roemenië
 
Opvang van alcohol en drugsverslaafden in christelijk opvangcentrum 'het Anker' in Zhitomir, Oekraïne
 Hulp aan zigeuners door mobiele kliniek in regio Beregowo, Oekraïne

Medische hulp overig
Medische hulp Beregowo
Medische hulp Albanië

Ook is deelname aan werkvakanties in een ziekenhuis mogelijk.

Contact:  e-mail Medical Relief

Giften voor deze tak van werk:
ING rekening IBAN: NL93 INGB 0000 0035 84 t.n.v. Stichting OostEuropa Zending, Children's Relief te Rotterdam

Aanmelden