ANBI ALGEMEEN

Stg OostEuropa Zending is ...
...
een initiatief van christenen in de zogenaamde zeventiger jaren om de warmte van het Evangelie uit te dragen in een steeds in alle opzichten kouder wordende wereld.

Het is dan de tijd van de koude oorlog en er is een IJzeren Gordijn tussen heel wat landen, er zijn drugsoorlogen, mensenrechtenschendingen, teveel ellende om op te noemen.
Bij de uitvoering van het werk dat in 1967 startte zijn een aantal andere stichtingen opgericht op initiatief van OEZ bestuurders of medewerkers.
Op de volgende pages een overzicht en de detail info van de belangrijkste met OostEuropa Zending/Christian Care East West verbonden ANBI’s:
(door te klikken op de naam krijgt u de betreffende infopage)

OVERZICHT ANBI’S

1.   STICHTING VRIENDEN VAN OOSTEUROPA ZENDING
2.   STICHTING OOSTEUROPA ZENDING / CHRISTIAN CARE EAST WEST
3.   STICHTING ASIAN CARE
4.   STICHTING LANDELIJK PLATFORM HULP AAN  TSJERNOBYLKINDEREN
5.   STICHTING KINDER SPONSOR PLAN
6.   STICHTING AFRICAN CARE
7.   STICHTING CHILDREN’S RELIEF
8.   STICHTING SHUVA ISRAEL NEDERLAND