Bouw mee en doneer

Schenken met (extra) belastingvoordeel

Schenkingen zijn belasting aftrekbaar. OostEuropa Zending / Christian Care East West (OEZ/CCEW) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Nederlandse overheid stimuleert giften aan ANBI’s door middel van een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting.

Dit kan u als bedrijf of particulier een belastingvoordeel opleveren. Om te profiteren van dit voordeel is het belangrijk dat u met schriftelijke bewijsstukken uw giften aan OEZ/CCEW aantoont. Als u in natura schenkt of contant dan geldt onze ontvangstkwitantie als aftrekbaar giftbewijs! Wel gelden er speciale regels voor die schenkingen.

Christian Care East West is sinds 1984 een label en sinds 2012 een handelsnaam van Stg. OostEuropa Zending (OEZ). CCEW is enige tijd beoogd als hoofdnaam voor de OostEuropa Zending die een geloofszending is. Dat wil zeggen: men verwacht en beoogt voorziening in middelen vanuit het geloof in God. Met andere woorden: wij geloven als stichting dat God voorziet in de nodige middelen, meest door mensen en soms door wonderen. Januari 2016 is besloten dat de volledige naam van de organisatie aldus luidt: Stg. OostEuropa Zending / Christian Care East West (afgekort OEZ/CCEW) en is aldus in de KvK registratie zichtbaar. Zij kan werken dankzij giften van donateurs, donerende bedrijven of instanties. OEZ/CCEW ontvangt geen subsidies van overheid. Minimaal 80% van al het werk wordt verricht door vrijwilligers.

Het zogenaamde schenken d.m.v. lijfrente (een vast bedrag voor 5 of meer jaar achtereen) is altijd volledig gerekend als extra aftrekbaar bedrag van uw inkomsten. Echter is de administratieve toepassing zeer vereenvoudigd doordat u per 1-1-2014 geen notaris meer nodig hebt om de periodieke schenkingsovereenkomst vast te leggen. Hier volgen de stappen:

1.     Download het formulier ‘Overeenkomst Periodieke Gift In Geld’ of vraag het aan bij OostEuropa Zending / Christian Care East West

2.     U vult de formulieren in tweevoud in en stuurt ze met uw ondertekening op naar OEZ/CCEW, Antwoordnummer 5170, 3000 VB Rotterdam

3.     U ontvangt uw exemplaar getekend door OEZ/CCEW terug en wel voorzien van een administratief uniek kenmerk (nummer) dat OEZ/CCEW geeft.

Dit laatste document bewaart u bij uw belastingaangiften dossier en toont u op verzoek aan de belastinginspecteur.

Doneren?

Wilt u de stap zetten om ons financieel te ondersteunen? Onze dank is zeer groot! Klik hieronder op de button om direct te doneren. U kunt ook onderstaand machtigingsformulier invullen, zodat wij d.m.v. een SEPA-incasso af kunnen schrijven.

Machtigingsformulier

"*" indicates required fields

Naam*
Aan welk project wilt u geven?*
Wij nemen contact met u op na uw aanmelding voor incasso.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

De verschillende projecten

Bent u op zoek naar informatie over de verschillende projecten? Klik hier!

Liever handmatig?

Wilt u zelf direct een donatie overmaken? Kies dan voor SEPA of maak uw gift over op NL 03 INGB 0005 8568 26 ten name van Stichting OostEuropa Zending Hulpfondsen. Uw giften zijn belasting aftrekbaar, aangezien wij ANBI gecertificeerd zijn.

Wenst u een acceptgirokaart te ontvangen of uw eigen bankformulier in te vullen en aan uw bank te sturen of bij uw bankbalie af te geven, is dat natuurlijk ook nog steeds mogelijk. Indien u een acceptgirokaart wenst te ontvangen, bel ons dan via 0180-521966 of stuur ons een mail via info@oosteuropazending.com.

Nalatenschap

Is uw testament goed geregeld? Door veranderingen in de wet of in uw eigen situatie is het verstandig om regelmatig te controleren of uw erfenis en testament goed geregeld is.
Het werk van de OostEuropa Zending / Christian Care East West is in hoge mate afhankelijk van donaties en giften. Uw steun om het kostbare evangelie van Jezus Christus mogelijk te maken is daarom van grote waarde.
Meer informatie? Stuur uw email naar info@oosteuropazending.com of bel dhr. M.J. van der Weide via 0180-521 966 of 06-5388 3103

Extra belastingsvoordeel & Lijfrente

U leest daar op deze pagina meer over. 

Bezoekadres:
Hoofdkantoor met magazijnen voor hulpgoederen en tevens de vestigingslocatie van Kringloopwinkel De Groene Weg
Tiendweg 9
2931 LC Krimpen aan de Lek

E-mail info@oosteuropazending.com

ANBI Klik hier voor alle ANBI informatie.

Bellen 0180-521966

KvK-nummer 41125417

Hoe wij helpen

Noodhulp Oekraïense vluchtelingen

OostEuropa Zending/Christian Care East West ondersteunt met acute noodhulp de vele Oekraïense vluchtelingen die momenteel in Moldavië worden opgevangen. Moldavië is zelf één van de armste landen van Europa. Ook de noodlijdende Moldaviërs worden daarom bij de uitgifte van hulpgoederen niet vergeten.  

Barnabas Jeugdevangelisatie  

OostEuropa Zending/Christian Care East West organiseert jaarlijks Jeugdconferenties in o.a. Albanië en Bulgarije die jonge mensen onderwijzen en aanmoedigen om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen. Het is onze missie om hier samen met vele enthousiaste jongeren naar Jezus’ opdracht (Mattheüs 28) handen en voeten te geven.  

Straatkinderen Opvang

Nauw verbonden aan OEZ biedt Children’s Relief voor kansarme Oekraïense kinderen biedt Het Arendsnest in Beregowo drie vormen van hulp: 

  • Dagopvang voor kinderen met een huis, maar zonder een “thuis”
  • Intensieve naschoolse opvang voor kinderen met een grote leerachterstand.
  • 24-uurs opvang voor die jongens die geen enkel ander positief toekomstperspectief hebben. 

Medical Relief & Hulptransporten 

Medical Relief helpt als medische afdeling van OostEuropa Zending/Christian Care East West mee om in woord en daad de medische zorg voor kansarmen in Oost Europa te ondersteunen. Bij transporten naar onze projecten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië zijn medische materialen steeds een belangrijk onderdeel van de hulpvraag.

Kindersponsoring 

Door middel van vaste bijdragen van sponsors uit het Westen ontvangen arme families in Albanië, Bulgarije, Moldavië, Oekraïne, Roemenië en Servië maandelijks financiële support. Contactpersonen van Kinder Sponsor Plan (tevens nauw verbonden aan OEZ) brengen de hulp persoonlijk bij de gezinnen. Tevens wordt ondersteuning gegeven bij scholing, medische nood, woningnood of in acute noodsituaties. 

 

Wat wij doen met uw donatie

Voordat u doneert, wilt u natuurlijk weten wat wij doen met uw donatie. Wij zijn een ANBI, klik daarom hier voor de jaarverslagen en meer informatie.

1M
Aan hulp in 5 jaar
50
Partners & Investeerders
1
Projecten uitgevoerd
1
Landen geholpen

Meer weten over wat we doen met uw donatie?