OostEuropa Zending is een ANBI

ANBI informatie

 1. De naam van de organisatie

  STICHTING OOSTEUROPA ZENDING /CHRISTIAN CARE EAST WEST

 2. Het RSIN of fiscaal nummer RSIN

  Fiscaal Nr. ANBI 005125017
  KVK 41125417

 3. De contactgegevens:

  Bezoekadres: Tiendweg 9, Krimpen aan de Lek
  Postadres: Postbus 81127, 3009 GC Rotterdam
  Tel: 0180 521966
  www.oosteuropazending.com

 4. Bestuurssamenstelling en namen van bestuurders

  M.J. van der Weide
  J. Brederoo
  R. Jani
  E. Verschoor-Eikenboom
  Contact: bestuur@oosteuropazending.com

Wat wij doen met uw donatie

Voordat u doneert, wilt u natuurlijk weten wat wij doen met uw donatie. Wij zijn een ANBI, klik daarom hier voor de jaarverslagen en meer informatie.

1M
Aan hulp in 5 jaar
50
Partners & Investeerders
1
Projecten uitgevoerd
1
Landen geholpen
 1. Het beleidsplan

  Het beleid is erop gericht met een minimum aan middelen en maximum aan menskracht optimaal de doelstelling na te streven. Door direct mail of andere media worden mensen geappelleerd om het werk financieel te dragen. Dat is ondergeschikt aan het motiveren van lezers en luisteraars of kijkers om zelf te participeren, als vrijwilliger of als reiziger naar de doelgebieden, vooral de voormalige 2e en 3e wereld. Oost-Europa Zending ziet zichzelf meer als mensenwerver (zie Evangelie: visser van mensen)  dan als fondswerver. De ingekomen gelden worden zorgvuldig geoormerkt met een projectnummer. De driedimensionale boekhouding geeft soepel inzicht in de betrokken persoon: donateur. Leverancier of hulpontvanger in relatie tot zowel de juiste inkomsten/uitgaven rubriek alsook het projectnummer waardoor goed te volgen is of en hoe geoormerkte inkomsten ook hun bestemming bereiken. Het streven is dat vrijwilligers of mensen met een roeping dit werk doen, geheel ten behoeve van noodlijdende medemensen. De laatsten kunnen eventueel ook iemands buren of stadsgenoten zijn. De nood hoef je niet ver te zoeken en door iedereen erin te betrekken wordt de hulpbehoevende vaak een helper van anderen. Belangrijk is het vestigen van zendingscentra of kantoren van waaruit de visie wordt uitgedragen en gerealiseerd door gezamenlijke inspanning van  vrijwilligers en werkers. Lees meer van het beleidsplan

 2. Het beloningsbeleid

  Bestuurders ontvangen conform de gestelde wetgeving geen beloning, maar kunnen eventueel gemaakte onkosten vergoed krijgen. Ook is voor hen een redelijk vacatiegeld mogelijk. Lees meer…

 3. De doelstelling

  Het verbreiden van het evangelie van Jezus Christus in deze wereld, met nadruk op Oost Europa en de vluchtelingengebieden.
  Ons mandaat: Luk. 4:14-18  En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. ……Hij ging volgens zijn gewoonte …. naar de synagoge en stond op om voor te lezen. …Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats (Jesaja 61:1), waar geschreven is: De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren.

 4. Verslag van uitgeoefende activiteiten

 • Verspreiden van maandelijkse nieuwsbrieven.
 • Het administratief en Logistiek beheer van het Zendingscentrum in Krimpen aan de Lek alsook het verbinden van home offices en beheren van internationale kantoren in Belgie, Engeland en Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland.
 • Het ondersteunen/organiseren van het beheer van de partnerorganisaties.
 • Regelmatig inzamelen van hulpgoederen en doorzending via hulpgoederentransporten.
 • Het onderhouden en bedienen van een omvangrijk veldnetwerk in OostEuropa.
 • Het organiseren van (Barnabas) jeugdconferenties in de doelgebieden.