Een Nieuwjaarsboodschap voor 2024

HET TEKEN VAN JONA
Dit geslacht ……. begeert een teken, maar het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona.
Lucas 11:29 Matt 12:39 Matt 16:4

Beste zendingsvrienden,

Een nieuw jaar is begonnen. We leven in afwachting van Jezus’ terugkeer. Laten we ons daarom niet verliezen in complottheorieën of speculaties over de Openbaring van Johannes. Deze theorieën leiden ons af van de ware boodschap van het Evangelie. Het Evangelie vertelt ons over de redding die God ons biedt door Jezus. Buiten Hem wacht enkel oordeel en duisternis. De Schriftgeleerden waren verdwaald in hun interpretatie van de Bijbel. Hun ‘licht’ was eigenlijk duisternis. Hoe donker moet echte duisternis dan zijn?

Laten we als ‘Kinderen van het Licht’ leven. Denk aan Jona, die in de buik van de vis was. Dit symboliseert Jezus’ dood en opstanding. Drie dagen na Zijn kruisiging stond Hij op uit het graf. Wie Hem volgt, zal eeuwig leven.

Jezus nodigt ons uit voor Zijn hemelse bruiloft. Dit is een uitnodiging voor iedereen, nu al. Laten we in 2024 het Teken van Jona (verwijzend naar Jezus’ opstanding uit de dood) delen met iedereen.

Matthias van der Weide
Voorzitter OostEuropa Zending/Christian Care East West

Uitnodiging: Kom ook in actie! Meldt u aan als reiziger of vrijwilliger bij OostEuropa Zending!

REIZEN MET INHOUD:
Als deelnemer mee met één van onze reizen met inhoud?! Bezoek met een klein (zendings)reisteam één van de hulpprojecten die worden ondersteunt door Stichting OostEuropa Zending. Ook in 2024 staan reizen naar Oekraïne, Roemenië, Moldavië en Albanië op de agenda. Hierbij bieden we praktische hulp door voedselpakketten uit te delen. Dit geeft een goede gelegenheid om met wat persoonlijke aandacht aan noodlijdende families, weduwen en wezen het kostbare evangelie van Jezus Christus te mogen delen en hen zo een hart onder de riem te steken.

VRIJWILLIGERSWERK:
Of ondersteun met uw persoonlijke specifiek talent als vrijwilliger het zendingswerk op ons zendingskantoor in Krimpen aan de Lek. Op verschillende afdelingen zijn er tal van taken die sinds jaar en dag met hulp van vrijwilligers uitgevoerd worden. U moet hierbij denken aan (financieel) administratieve, secretariële en facilitaire ondersteuning, maar ook op bijvoorbeeld het gebied van fondsenwerving, marketing en terrein en gebouw onderhoud.

Voor meer informatie over vrijwilligerswerk, reisinformatie en/of aanmelding voor één van de bemoedigingsreizen in 2024: