Landen, bekend van zon, zee en carnaval. Maar achter deze schitterende façade leeft de meerderheid van de
bevolking in diepe armoede. Trieste situaties en absurde tegenstellingen zijn ook in deze tijd zichtbaar in het leven van alledag in Zuid-Amerika.
Ondanks dat mogen velen, in landen als Cuba, Peru en Venezuela dankzij de inspanningen van lokale gemeenten, de vreugde en éénheid in Christus leren kennen.

De OEZ afdeling Visión Latina ondersteunt zendingswerkers en projecten in Latijns-Amerika. Zo is zij betrokken bij het werk van het Nederlandse zendingsechtpaar Hiske en Bartha Engels. Op de website van Fundacion Caritativa Vision Latina vindt u meer informatie over het zendingswerk.